Обука за возачи

Објавено од tahografi 06/02/2024 0 Коментари Обука,

Обука за возачи, за користење на Continental VDO дигиталните тахографи.


Почитувани,


Компанијата Тим-Про Интер од Скопје како официјален партнер на VDO за Македонија заедно со партнерите во Македонија организира обука за професионални возачи (управувачи на возни паркови). Со донесување на законот за работно време и задолжителни одмори на возачите,се отворија многу прашања околу времето на возење, користењето на дигиталните тахографи, печатење на податоци и чување на податоци, превземање на податоците од дигиталните тахографи.

Со оглед на тоа што силно е изразена потребата за ваков облик на едукација и семинари и да Ви ја олесниме секојдневната работа во домашниот и меѓународниот транспорт ги организираме следниве обуки.


1. Обука за користење на дигитални тахографи во домашниот сообраќај до моментот на добивање на картички.

За подетални информации испратете е-маил или контактирај те не на телефон.
Забелешка: Обуката може да се одржи и во вашата компанија, без разлика на вашата местолокација.

    * Што е дигитален тахограф
    * Како функционира - принцип на работа - работа на демо дигитален тахограф
    * Дигитални тахограф - прописи 
    * Немате возачка картица? - Како постапувате?
    * Како печатите податоци за тахографот
    * Термо ролна - важноста на користењето на оригинални VDO ролни
    * "VDO" Алатки за превземање на податоците од дигитални тахографи


Цената на oбуката изнесува: 2400 денари


2. Обука за користење на дигитален тахограф во меѓународниот транспорт до и од моментот на добивањето на картичката

Обуката се одржува секој месец и тоа во првата и третата недела од месецот, за подетални информации испратете е-маил за повеќе информации.
Забелешка: Обуката може да се одржува и во вашата компанија, без разлика на вашата местолокација.

    * Што е дигитален тахограф
    * Како функционира - принцип на работа - работа на демо дигитален тахограф
    * Дигитални тахограф - прописи 
    * Немате возачка картица? - Како постапувате?
    * Како печатите податоци за тахографот
    * Термо ролна - важноста на користењето на оригинални VDO ролни
    * "VDO" Алатки за превземање на податоците од дигитални тахографи 
    * Превземање на податоци од картичка
    * Превземање на податоци од тахограф
    * Важност на активацијата и баждарење на дигиталниот тахограф во овластениот сервис

 

Цената на обуката изнесува: 2400 денари

Loading...
Loading...
Loading...