Партнери

Овластени сервисни центри за тахографи и инструменти од програмата на Continental VDO за Република Македонија се:

ИПРОМ-ТТ - 1000 Скопје

Жиг број: SVDO 0010 МК
Адреса: Втора Македонска Бригада 6/8
Фиксен: ++389 2 26 14 679
Мобилен: ++389 70 22 80 59
Лица за контакт:
 • Даниел Илоски
 • Перчинков Сашко
 • Горанчо Ивановски
Е-пошта: irpom@on.net.mk
Веб страна: www.tahografi.mk
ТАХО СЕРВИС - 6000 Охрид

Жиг број: SVDO 0011 МК
Адреса:Трајче Дојчиновски 12
Мобилен: ++38970761269

Лица за контакт:
 • Јаневски Димче
 • Ламбески Перо

Е-пошта: taho_ohrid@yahoo.com
Веб страна: /
 
ТАХОГРАФ - 7500 Прилеп

Жиг број: SVDO 0012 МК
Адреса: Браќа Миладиновци Б.Б.
Фиксен: ++389 48 52 02 55
Мобилен: ++389 75 43 79 13
Лица за контакт:
 • Јанкулоски Петре
 • Илиески Сашо
Е-пошта: tahografpp@yahoo.com
Веб страна: /
ПИ КОМ - 1230 Гостивар

Жиг број: SVDO 0013 МК
Адреса: ЈНА 193
Фиксен: ++389 42 21 17 81
Мобилен: ++389 75 49 66 33
Лица за контакт:
 • Тримчевска Верослава
 • Пинзоски Виктор
Е-пошта: veki_dimitar@hotmail.com
Веб страна: /
MAK-ЖAН - 2400 Струмица

Жиг број: SVDO 0015 МК
Адреса: Климент Охридски Б.Б 
(Индустриска Зона Север)
Фиксен: ++38934331337
Мобилен: ++38970253031
Лица за контакт:
 • Томе Иљашев
 • Кире Вучков
Е-пошта: mak_zan@yahoo.com
Веб страна: /
ВЛАГО ТАХОГРАФ - 7000 Битола

Жиг број: SVDO 0016 МК
Адреса: Краварски Пат Б.Б 
Фиксен: ++389 47 22 70 32
Мобилен: ++389 75 97 06 52
Лица за контакт:
 • Цветановски Владимир
 • Цветановски Драге

​Е-пошта vlade_c@yahoo.com
Веб страна: /
ЧУЛЕТО - 7000 Битола

Жиг број: SVDO 0017 МК
Адреса: Довлеџик Б.Б 
Фиксен: ++389 47 232 700
Мобилен: ++389 70 207 729
Лица за контакт:
 • Груевски Сашо 
 • Груевски Борис 
Е-пошта: gruevskisaso@yahoo.co.uk
Веб страна: /
БАЛЕКС - 2000  Штип 

Жиг број: SVDO 0018 МК
Адреса: /
Фиксен: /
Мобилен: /
Лица за контакт: /Е-пошта
Веб страна: /
ТАХОГРАФ - 2301 Облешево

Жиг број: SVDO 0019 МК
Адреса: Магистрален Пат 
Фиксен: ++389 33 35 15 66
Мобилен: ++389 75 57 15 17
Лица за контакт:
 • Љупчо Ангелов
 • Борче Ангелов
Е-пошта: tahograf@freemail.com.mk
Веб страна: /
КИНЗЛЕ - 7500 Прилеп

Жиг број: SVDO 0020 МК
Адреса:  Булевар Гоце Делчев Б.Б
Фиксен: ++389 48 41 34 04
Мобилен: ++389 70 53 39 03
Лица за контакт:
 • Марјан Нашевски 
 • Такоски Јане
Е-пошта: servicekinzle@yahoo.com
Веб страна: /
ЕЛМОНТ - 1400 Велес

Жиг број: SVDO 0021 МК
Адреса: Андон Шурков Бр. 4
Фиксен: ++389 43 23 50 50
Мобилен: ++389 70 21 67 04
Лица за контакт:
 • Крстев Зоран
 • Ѓорѓиевски Роберто
Е-пошта: elmont_veles@yahoo.com
Веб страна: /


.
Loading...
Loading...
Loading...