Извештаи

Објавено од tahografi 26/05/2015 0 Коментари GPS Решенија,

ИЗВЕШТАИ

 • Прилагодливи по датумски опсег и возило во графички приказ или во табеларен приказ
 • Експорт на извештаите во Excel, PDF или Е-маил
 • Сумарни извештаи
 • Поминато растојание
 • Активност на возилата (Возење, Работење во место, Изклучен мотор)
 • Максимална брзина
 • Надминување на дозволени брзини
 • Посетени точки од интерест
 • Посетени зони од интерест
 • Реконструкција
 • Целосни анализи на извештаите
Loading...
Loading...
Loading...